Wyposażenie sklepów, oferta

Meble kuchenne

Wykonujemy meble kuchenne na wymiar!!!

W naszej ofercie znajduj? si? meble do kuchni, które powstaj? z my??l? o jego u??ytkowniku. Wysoka jako??? u??ytych produktów pozwala na zachowanie estetyczno??ci ale równie?? praktyczno??ci. Meble, które wykonujemy s? stylowe i dopasowane do ka??dego wnetrza. Nowoczesne, klasyczne czy te?? ekstrawaganckie jednak zawsze funkcjonalne i daj?ce komfort u??ytkowania.
Zapewniamy w pe??ni profesjonalne wykonanie projektu graficznego, aby mogli Pa??stwo zobaczy? i oceni? wygl?d kuchni przed realizacj? oraz nanie??? poprawki wed??ug w??asnych potrzeb.
Gwarantujemy szybki i sprawny monta?? mebli kuchennych, wykonany przez naszych najlepszych pracowników. Ka??dy monta?? wykonywany jest z precyzj? i dba??o??ci? o szczegó?? tak by ca??o??? by??a idealnie dopasowana.
Wieloletnie do??wiadczenie oraz zaanga??owanie w realizacj? projektów sprawi??o, ??e mo??emy zagwarantowa? solidn? jako??? wykonania. Meblami wykonanymi przez nasz? Firm? b?dziecie mogli Pa??stwo si? cieszy? przez d??ugie lata u??ytkowania.
Wykonujemy meble z pasj? - takie jest nasze motto.MEBLO-GLASS Sp. J.
26-600 Radom, ul.Tartaczna 3/5
mapa dojazdu
Kontakt:
tel./fax (48) 362-17-04
tel./fax (48) 360-25-67
tel. kom. 693-058-158
dotacje unijne