Wyposażenie sklepów, oferta

Gabloty na puchary

Gablota na pychary z profilem aluminiowym

Zazwyczaj chcemy, by nasze osi?gni?cia nale??ycie cieszy??y nie tylko nasze oczy, ale równie?? innych, dlatego te?? pragniemy znale??? im miejsce, by w widoczny sposób eksponowa??y swoj? warto???. Godnym do tego miejscem s? oferowane przez nas gabloty na puchary, wykonane ze szk??a hartowanego, zawieraj?ce konstrukcj? z profila aluminiowego. Dzi?ki nowoczesnej linii produkcyjnej gwarantujemy wysok? jako??? i wytrzyma??o??? produktu przy konkurencyjnej cenie.

Nasze gabloty na puchary mo??na równie?? wykorzysta? do przechowywania modeli i ró??nego rodzaju eksponatów.

Dajemy tak??e mo??liwo??? zamontowania dowolnej ilo??ci pó??ek (wszystkie pó??ki wykonane s? ze szk??a hartowanego o grubo??ci 8 mm, a ich kraw?dzie s? polerowane), które mo??na regulowa? na dowoln? wysoko???. Do gablot mo??na zamontowa? dowolnego rodzaju pod??wietlenie.

 

Gablota na puchary:

Wymiary standardowej gabloty wisz?cej
1600 x 1600 x 250 mm

Wykonujemy gabloty na indywidualne zamówienia

Charakterystyka:

- wykonane ze szk??a hartowanego
- pó??ki szk??o hartowane gr 8 mm kraw?dzie polerowane
- dowolna ilo??? pó??ek
- konstrukcja z profilem aluminoiwym
- mo??liwo??? dowolnego pod??wietlenia gabloty
  - stropowe,
  - punktowe,
  - jednostronne,
  - dwustronne.

Istnieje mo??liwo??? wykonania gabloty o dowolnym wymiarze.

gabloty na puchary
puchary
gablotya na pucharyMEBLO-GLASS Sp. J.
26-600 Radom, ul.Tartaczna 3/5
mapa dojazdu
Kontakt:
tel./fax (48) 362-17-04
tel./fax (48) 360-25-67
tel. kom. 693-058-158
dotacje unijne