Wyposażenie sklepów, oferta

Gabloty og??oszeniowe

Gabloty og??oszeniowe, informacyjne

Jeste??my producentem gablot og??oszeniowych ró??nego typu, do produkcji których wykorzystujemy najwy??szej jako??ci materia??y, czego efektem jest wysoka jako??? produktu finalnego.

Gabloty og??oszeniowe wykonywane s? z nowoczesnych profili aluminiowych ???czonych systemowo, szk??a hartowanego oraz korkowych pleców. Istnieje mo??liwo??? pod??wietlenia gabloty.

Wykonujemy gabloty og??oszeniowe w ró??nych rozmiarach wed??ug upodoba?? i zapotrzebowania Klientów. Odbiorcami naszych gablot s? najcz???ciej biura, szko??y, spó??dzielnie mieszkaniowe i urz?dy, wspólnoty, zarz?dcy nieruchomo??ciami oraz wszelkiego rodzaju instytucje.

Gablota og??oszeniowa:

Wymiary standardowej dobloty: 1200 x 900 x 150 mm

Charakterystyka:

- wykonane ze szk??a hartowanego
- konstrukcja z profilem aluminoiwym
- plecy korkowe
- przeznaczone do wewn?trz
- mo??liwo??? pod??wietlenia gabloty
- stropowe.

gabloty og??oszeniowe
gabloty bez o??wietlenia
gablota og??oszeniowa z blach? na plecachMEBLO-GLASS Sp. J.
26-600 Radom, ul.Tartaczna 3/5
mapa dojazdu
Kontakt:
tel./fax (48) 362-17-04
tel./fax (48) 360-25-67
tel. kom. 693-058-158
dotacje unijne